General

Aquest contracte es regula per la legislació turística vigent a Catalunya i més concretament el Decret 159/2012 de 20 de novembre, i que en cap cas NO li és d´aplicació la Llei d´Arrendaments Urbans.

Interpretació de les tarifes

Els preus mostrats en la pàgina web són per apartament i dia.

Preus per a estades curtes

Les estades inferiors a 7 dies porten un recàrrec del 20% sobre el preu mostrat a la Web.

Privacitat de les seves dades

Les seves dades personals rebran el tracte que els correspon d´acord amb la llei de protecció de dades, i en cap cas seran cedides a tercers per cap tipus d´acció comercial o d´una altra naturalesa.

En arribar

Presenteu-vos les nostres oficines, l´entrada és a les 17 H on haurà de pagar l´import restant de la reserva i una fiança obligatòria, i on li seran lliurament de les claus de l´allotjament.
NO S´ACCEPTEN XECS.

A la sortida

Devolució de les claus i de la fiança si no hi ha res trencat.
La sortida és a les 10 hores.

Fiança

A la recollida de les claus de l´allotjament es lliurarà una quantitat ja estipulada en concepte de fiança que es retornarà íntegrament a la sortida, si no hi ha res trencat, o deteriorat, en aquest cas s´ha de deduir de la fiança.
Tot el material i objectes necessaris seran inclosos en el lloguer, excepte els llençols de llit i la roba privada com, tovalloles i la roba que és considerada com a personal.

En el moment de l´entrada al lloguer que correspongui el llogater reconeix que se li lliura en condicions de funcionament i net, per tant haurà de lliurar-lo en les mateixes condicions al final de la seva estada.

Horaris

L´entrada als apartaments es produeix a partir de les 17:00 hores.
La sortida dels apartaments és a les 10:00 del matí.

L´agència tanqués els dies festius, llevat que una arribada està prevista al contracte, o bé en el cas d´un acord amb l´agència.

 
Condicions de cancel·lació

 Una vegada entregada la paga i senyal, el llogater te la opció de cancel·lar la reserva, en aquest cas se li aplicaran les penalitzacions següents:

5% de la paga i senyal, si la cancel·lació es realitza amb mes de 30 dies d’antelació a la data d´entrada per ocupar l’allotjament.

50% de la paga i senyal, quan la anulació de la reserva es fa amb 30 dies o menys i mes de 7.

100% de la paga i senyal, si la anulació es produeix a 7 dies o menys.

L’empresa cobrarà 20 euros en concepte de despeses de cancel·lació. 

Per efectuar la cancel·lació, dirigiu-vos a info@finquesxaxu.com indicant el seu número de reserva, numero de compte corrent i motiu de la seva cancel·lació.

La reserva sense paga y senyal es mantindrà fins les 20 h del dia previst de la arribada.


Si el llogater no arribés a la data prevista o dins de les 48 hores sense avisar per qualsevol mitjà, la seva reserva serà anul·lada perdent íntegrament el lliurament ja feta, si el llogater avisa de la seva tardança, no s’ha de deduir res en concepte de menys dies.

 Màxima quantitat d´ocupants

L´ocupació de l´allotjament per una quantitat de persones superior a l´establerta a la reserva provocarà la immediata expulsió sense dret al reemborsament de l´import de la reserva.

Altres

Les despeses de subministraments com ara llum / aigua / gas estan inclosos en el preu, en la temporada d´estiu.

Les reclamacions seran acceptades només dins de les 48 hores d´estada.

Ni l´empresa que gestiona la finca ni el propietari de la mateixa responen els objectes que els clients deixin a la finca objecte d´aquest contracte o en les zones comunes o annexos d´aquesta, ni de les possibles conseqüències de furts o robatoris als apartaments
o les seves zones comunes o annexes.

Durant el període d´aquest contracte client destinarà l´habitatge com allotjament i en condicions d´habitatge d´ús turístic, i sempre d´acord amb les condicions de la legislació turística vigent
El mobiliari, el parament i electrodomèstics que conté l´habitatge i els elements comuns o annexos es destinaran a l´ús a què estan destinats, responent el client que signa aquest contracte de forma personal els danys que ell mateix o les persones que ocupen la finca contractada
puguin ocasionar a esta.

Les peticions sobre pisos alts, baixos, ....
i un altre tipus sol · licituds es prenguessin en consideració, però en cap cas es garanteix la concessió de les mateixes.

Fora de la temporada d´estiu la calefacció serà a càrrec del llogater.

Les qüestions entre les parts que derivin d´aquest contracte seran sotmeses a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

Tot el que fa referència al règim de preus, taxes, reserves i serveis complementaris en allotjaments turístics, l´anul · lació de reserves així com el gaudi en general de l´habitatge d´ús turístic es regularà segons la normativa vigent a Catalunya i més concretament aplicant el Decret
159/2012 de 20 de novembre.
 

-       5% de la paga i senyal, si la cancel·lació es realitza amb mes de 30 dies d’antelació a la data de entrada per ocupar l’allotjament.

 

-       50% de la paga i senyal, quan la anulació de la reserva es fa amb 30 dies o menys i mes de 7.

 

-       100% de la paga i senyal, si la anulació es produeix a 7 dies o menys.

 

-       L’empresa cobrarà 20 euros en concepte de despeses de cancel·lació. 

 

Per efectuar la cancel·lació, dirigiu-vos a info@finquesxaxu.com indicant el seu número de reserva, numero de compte corrent i motiu de la seva cancel·lació.

 

La reserva sense paga y senyal es mantindrà fins les 20 h del dia previst de la arribada.


Si el llogater no arribés a la data prevista o dins de les 48 hores sense avisar per qualsevol mitjà, la seva reserva serà anul·lada perdent íntegrament el lliurament ja feta, si el llogater avisa de la seva tardança, no s’ha de deduir res en concepte de menys dies.

Una vegada entregada la paga i senyal, el llogater te la opció de cancel·lar la reserva, en aquest cas se li aplicaran les penalitzacions següents:
-       5% de la paga i senyal, si la cancel·lació es realitza amb mes de 30 dies d’antelació a la data de entrada per ocupar l’allotjament.
 
-       50% de la paga i senyal, quan la anulació de la reserva es fa amb 30 dies o menys i mes de 7.
 
-       100% de la paga i senyal, si la anulació es produeix a 7 dies o menys.
 
-       L’empresa cobrarà 20 euros en concepte de despeses de cancel·lació. 
 
Per efectuar la cancel·lació, dirigiu-vos a info@finquesxaxu.com indicant el seu número de reserva, numero de compte corrent i motiu de la seva cancel·lació.
 
La reserva sense paga y senyal es mantindrà fins les 20 h del dia previst de la arribada.


Si el llogater no arribés a la data prevista o dins de les 48 hores sense avisar per qualsevol mitjà, la seva reserva serà anul·lada perdent íntegrament el lliurament ja feta, si el llogater avisa de la seva tardança, no s’ha de deduir res en concepte de menys dies.

Vegeu Decret 159/2012 de 20 de novembre